Mujica-Sequera, Ruth M. 2013. «TIC En El Aula». Revista Docentes 2.0 1 (1):3-4. https://doi.org/10.37843/rted.v1i1.33.