Mujica-Sequera, Ruth M. 2017. «¿Qué Es El Aula Invertida?». Revista Docentes 2.0 5 (1):3-6. https://doi.org/10.37843/rted.v5i1.66.